The invisible pandemic

Från Coronadokumenten
Hoppa till navigering Hoppa till sök
datum 2020/05/05
etiketter vetenskap,giesecke
url https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31035-7/fulltext
bild
youtubeid

I maj publicerade Giesecke en correspondence i The Lancet, vilket kan beskrivas som en reflektion eller kommentar som vanligen inte är peer review-granskad. I skrivelsen med namnet The invisible pandemic presenterade Giesecke sina idéer: alla i världen skulle exponeras för SARS-CoV-2 och de flesta skulle bli smittade. Viruset spreds som en löpeld i alla länder men utan att märkas – nästan alltid mellan unga personer utan symptom eller med milda symptom. Pandemin pågick under ytan och var troligen på sin topp i många europeiska länder. Kontaktbegränsande åtgärder kunde endast fördröja viruset spridning tillfälligt, och alla länder skulle ha lika många smittade om ett år.

För påståendet om att de flesta inte märker att de är smittade hänvisade Giesecke till en stickprovsundersökning av smittspridningen i Stockholm i månadsskiftet mars-april som gav vid handen att antalet bekräftade fall motsvarade endast 1-2% av alla smittade, under vissa antaganden om hur länge en person visar positivt på PCR-test. Gieseckes tolkning var att obekräftade fall i mars-april var symptomfria, vilket naturligtvis inte stämmer eftersom i stort sett endast patienter inlagda på sjukhus testades. Antagandet som ledde till skattningen av mörkertalet har senare ifrågasatts, och Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina skattningar baserat på att PCR-test visar positivt dubbelt så lång tid, vilket ger ungefär hälften så många smittade i befolkningen. Giesecke har aldrig kommenterat detta.

Gieseckes correspondence och uttalanden i media står i stark kontrast till två comments i The Lancet som han har författat tillsammans med övriga medlemmar i WHO-gruppen STAG-IH (17 mars och 8 oktober). Dessa förespråkar att hålla tillbaka smittspridningen med bland annat distansiering, munskydd och testning, spårning och karantän för kontakter till smittade, vilket är WHOs officiella linje.